null

Program Młoda Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkieiwcz-Waltz podpisała zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020. Wszystko po to, aby Warszawa stała się miastem, które: zapewnia warunki do życia, nauki i pracy odpowiadające potrzebom młodzieży, rozwija potencjał młodych i umożliwia młodzieży udział w podejmowaniu decyzji, które jej dotyczą.

Warszawski Program Młoda Warszawa na lata 2016–2020 wyznacza kierunki polityki młodzieżowej Warszawy. Jego głównymi celami są poprawa jakości życia młodych ludzi oraz wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta. Hasło programu – Warszawa miastem z klimatem dla młodych – wyraża chęć stworzenia optymalnych warunków rozwoju dla wszystkich młodych ludzi mieszkających, uczących się i pracujących w stolicy.

Młoda Warszawa była spójny, interdyscyplinarny program działań na rzecz młodzieży, który będzie realizowany przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców. Założenia Programu uwzględniają potrzeby młodzieży i obejmują najważniejsze dla niej obszary, między innymi: edukację, zatrudnienie, kulturę, zdrowie i profilaktykę, integrację społeczną, wypoczynek, sport i rekreację, sprawy mieszkaniowe, sytuację młodych rodzin, bezpieczeństwo, planowanie przestrzenne miasta, transport, udział w samorządności i podejmowaniu decyzji dotyczących miasta i młodzieży.

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem i treścią programu. Dokumenty dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1BA42A97-2BC5-4815-AC24-CD3EFD868C70,frameless.htm

Więcej infiormacji