null

Program 500 +

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Składanie wniosków na kolejny okres świadczeniowy (01.05.2019/31.05.2021):

 • w formie elektronicznej już od 1 lipca 2019 roku,
 • osobiście lub za pośrednictwem poczty od 1 sierpnia 2019 roku. 

Terminy rozpatrywania prawidłowo złożonych, kompletnych wniosków:

Termin złożenia wniosku Termin rozpatrzenia wniosku Ustalenie świadczenia
01.07.2019 - 31.08.2019 do 31.10.2019

od lipca 2019 (dla dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego 500+)

od października 2019 (dla dzieci, które mają aktualnie przyznane 500+)

01.09.2019 - 30.09.2019 do 30.11.2019

od lipca 2019 (dla dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego 500+)

od października 2019 (dla dzieci, które mają aktualnie przyznane 500+)

01.10.2019 - 31.10.2019 do 31.12.2019 od października 2019
01.11.2019 - 30.11.2019 do 31.01.2020 od listopada 2019
01.12.2019 - 31.01.2020 do 29.02.2020 od miesiąca złożenia wniosku
01.02.2020 - 31.05.2021 nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku  od miesiąca złożenia wniosku

 

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ można składać przez cały rok.
Składanie wniosków możliwe jest za pomocą aplikacji bankowej, ZUS, platformę EPUAP oraz w Wydziale Obsługi Mieszkańców.
W związku ze zmianą terminu przekazywnia dotacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, realizacja wypłat będzie następować według poniższego harmonogramu, w ciągu ostatnich 4 dni roboczych danego miesiąca:

 • 27 stycznia
 • 24 lutego
 • 25 marca
 • 27 kwietnia
 • 25 maja
 • 24 czerwca.

Szczegółowe informacje odnośnie świadczenia wychowawczego 500 + można uzyskać dzwoniąc pod poniższe numery telefonów:

 • 22 443 70 90
 • 22 443 68 01
 • 22 443 68 04
 • 22 443 68 05
 • 22 443 68 74
 • 22 443 68 75

Szczegółowe informacje dot. Programu Rodzina 500 +.