null

Prezydent Warszawy na bazarze w Falenicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, w towarzystwie zastępcy prezydenta Warszawy Michała Olszewskiego i władz dzielnicy Wawer - burmistrza Łukasza Jeziorskiego i zastępcy burmistrza Leszka Baraniewskiego,  wybrała się na zakupy na bazarze w Falenicy.

Podczas rozmów z kupcami zwracała uwagę na potrzebę modernizacji targowiska, tak aby odświeżone i unowocześnione służyło zarówno kupcom jak i mieszkańcom, zachowując swój tradycyjny charakter. Zapowiedziała także zniesienie opłaty targowej, co, podobnie jak plany modernizacji bazaru, spotkało się z  entuzjazmem kupców, którzy mieli wiele pytań do Pani Prezydent.

Obecnie trwa przygotowanie projektu modernizacji bazaru, która powinna rozpocząć się w przyszłym roku.

Foto: Rafał Motyl

Załączniki: