null

Poszukujemy psychologa do pracy z osobami dorosłymi wymagającymi pomocy w wyniku wojny w Ukrainie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Psycholog - do pracy z osobami dorosłymi wymagającymi pomocy w wyniku wojny w Ukrainie.

Miejsce pracy: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa

Warunki: umowa o pracę na czas określony lub inna forma zatrudnienia w wymiarze min. 12 h tygodniowo


Główne odpowiedzialności:

 • udzielanie pomocy psychologicznej osobom dorosłym – cudzoziemcom przebywającym w Warszawie, w tym uchodźcom wojennym z Ukrainy lub osobom, których rodziny przebywają na terenie Ukrainy,
 • wsparcie psychologiczne dla osób udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy,
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej pacjentów,
 • uczestnictwo w superwizji grupowej.

Podstawowe obowiązki pracownika:

 • udzielanie pomocy psychologicznej osobom dorosłym - cudzoziemcom przebywającym w Warszawie, w tym uchodźcom wojennym z Ukrainy lub osobom, których rodziny przebywają na terenie Ukrainy,
 • prowadzenie grupy wsparcia dla osób dorosłych,
 • udzielanie informacji o ofercie i usługach psychologicznych w Warszawie dla obywateli Ukrainy,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
 • gotowość do superwizji prowadzonych oddziaływań psychologicznych w zespole pracowników,
 • współpraca z instytucjami, placówkami i organizacjami udzielającymi pomocy uchodźcom.

Możliwe dodatkowe zadania:

 • organizowanie warsztatów lub szkoleń wspomagające kompetencje psychospołeczne,
 • pisanie artykułów lub innych form tekstowych o treści psychologicznej.

Konieczna jest bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego umożliwiająca samodzielną pracę z klientem oraz znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.


Termin składania dokumentów: 15 marca 2022 r.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów (w jeden wybrany sposób):

 • osobiście w siedzibie Poradni (w dni powszednie w godz. 8:00 – 16:00),
 • przesłanie ich na adres Poradni,
 • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: r.kadej@sprwawer.pl

z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości: “Rekrutacja – psycholog”, nr ref. SPR-PS-UA/5/2022.


Treść ogłoszenia

Więcej informacji