null

Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Inforujemy iż  w dniu 11.09.2020 r. godz.15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej. 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego  Warszawy do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok w zakresie kompetencji komisji  (druk nr 126).
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m. st. Warszawy (druk nr 125).
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 Transmisja z posiedzenia Komisji

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Społecznej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym.

Osoby chcące zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 10 września 2020 r. do godz. 15.00 na adres mailowy: akolano@um.warszawa.pl   oraz arosa@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji o godz. 15.00 otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.