null

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w dniu 21 stycznia 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad, przywitanie członków Komisji i przybyłych Gości.
  2. Rozpatrzenie skargi nr 3/2021.
  3. Rozpatrzenie skargi nr 2/2021.
  4. Sprawy różne, zgłoszone przez członków Komisji.
  5. Zakończenie obrad.