null

Posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer w dniu 11 października

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 11 października 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju w zdalnym trybie obradowania.

Transmisja posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia: 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie działań Zarządu Dróg Miejskich na terenie Dzielnicy Wawer w szczególności inwestycji planowanych na 2021 rok. 
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, w zakresie pracy Komisji.                             
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o wstępnym projekcie załącznika Dzielnicy Wawer do wstępnego projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2022rok.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym.

Osoby chcące zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 8 października 2021 r. do godz. 16:00 na adres mailowy: bborzewska@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji otrzymają Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Załączniki: