null

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - 21.07

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że w dniu 21 lipca br. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. 

Otworzy się w nowym oknieTransmisja ->>

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Omówienie wyników egzaminów końcowych klas ósmych szkół podstawowych i egzaminów maturalnych

3. Sprawy różne

4. Zamknięcie obrad
 

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym.

Osoby chcące zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 20 lipca 2021 r. do godz. 16:00 na adres mailowy: ppszkit@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji otrzymają Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.