null

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Wawer w dniu 14 lutego 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 14 lutego 2022 r. o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty w zdalnym trybie obradowania.

Transmisja posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Informacja na temat inwestycji i remontów planowanych w placówkach oświatowych w 2022 roku.
  3. Omówienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty w 2021 roku oraz planu pracy Komisji Oświaty na 2022 rok.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym.

Osoby chcące zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 11 lutego 2022 r. do godz. 16:00 na adres mailowy: ppszkit@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji o godz. 15.00 otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.