null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp dzielnicy Wawer

Informujemy, że w dniu 4 lutego o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. 

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. 

Transmisja ->>

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024.
  3. Przedstawienie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wraz z planami działań.
  4. Przedstawienie projektu powstania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z projektami ekologicznymi.
  5. Propozycja planu pracy Komisji na 2021 rok
  6. Sprawy różne
  7. Zamknięcie obrad

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do 3 lutego 2021 r. do godz. 16:00 na adres mailowy: arosa@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji o godz.14:00 otrzymają Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.