null

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - 31.08

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniach od 31 sierpnia do 4 września 2020 r. odbędą się posiedzenia Komisji Problemowych Rady Dzielnicy Wawer.

W dniu 31.08.2020 r. o godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Omówienie sposobu zagospodarowania działki na terenie Osiedla Marysin Wawerski - na wniosek mieszkańca.
  3. Omówienie systemu segregacji odpadów w przestrzeni publicznej dzielnicy.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.

Transmisja z posiedzenia Komisji. 

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym.

Osoby chcące zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 na jeden z poniższych adresów mailowych:

bborzewska@um.warszawa.pl

akolano@um.warszawa.pl

arosa@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji o godz. 14.00 otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.