null

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - 09.09

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Inforujemy, iż w dniu 09.09.2020 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego. 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok w zakresie działań Komisji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st Stołecznego Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Falenica Wschód - część II.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.

Transmisja z posiedzenia Komisji.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym.

Osoby chcące zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 9 września 2020 r. do godz. 12.00 na jeden z poniższych adresów mailowych:

bborzewska@um.warszawa.pl

arosa@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji o godz. 15.30 otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.