null

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu  8.07.2020 r. godz.15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego.

I będzie dostępna TUTAJ.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie konieczności przystąpienia do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Anin.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki.
  4. Omówienie wniosku - pisma w sprawie lokalizacji przedszkola na dz. nr ew. 172/4 z obr. 3-11-45 przy ul. Pożaryskiego w Międzylesiu.
  5. Omówienie wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 13 budynków wielorodzinnych na działkach przy ul. Jeziorowej.
  6. Omówienie inwestycji przy ul. Wilgi 10 pod kątem zgodności z m.p.z.p., analizy bezpieczeństwa ruchu, decyzji o uzgodnieniu czterech zjazdów na drogę publiczną.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym.

Osoby chcące zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 7 lipca 2020 r. do godz. 15.00 na jeden z poniższych adresów mailowych:

bborzewska@um.warszawa.pl

akolano@um.warszawa.pl

arosa@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji o godz. 14.00 otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.