null

Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Wawer w dniu 23 sierpnia 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz.16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu w zdalnym trybie obradowania.

Transmisja posiedzenia

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok w zakresie działania Komisji.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie obrad.