null

Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Wawer w dniu 5 maja 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 5 maja 2022 r. o godz.16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu w w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańska 1, sala konferencyjna nr 115.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok w zakresie działania Komisji.
  3. „Nowe upamiętnienie Kazimierza Szpotańskiego w Międzylesiu" - omówienie źródeł pomysłu i koncepcji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy obiektu miejskiego znajdującego się w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – ulica Lukrecji.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad.