null

Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Wawer w dniu 10 lutego 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 10 lutego 2022 r. o godz.16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu w zdalnym trybie obradowania.

Transmisja posiedzenia

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. WCK Marysin - funkcjonowanie Klubu Kultury, oferta kulturalna oraz wizja na przyszłość.
  3. Dotacje na kulturę i sport w Dzielnicy Wawer.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  – ulica Henryki Pustowójtówny.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do 9 lutego 2022 r. do godz.12:00 na adres mailowy: bborzewska@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji otrzymają Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.