null

Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu - 22 lipca

Drukuj otwiera się w nowej karcie

22 lipca 2020 r. godz.16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Transmisja z podziedzenia będzie dostępna TUTAJ.

 

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – ulica Lisi Dukt.
  3. Ścieżki rowerowe  w Wawrze, stan aktualny oraz perspektywa na przyszłość.
  4. Lato w mieście.
  5. Kulturoteka w Falenicy – plan działań.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji  Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym.

Osoby chcące zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 21 lipca 2020 r. do godz. 15.00 na adres mailowy: arosa@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu porządku obrad, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu komisji o godz. 15.00 otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia komisji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie komisji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.