null

Ponad 700 osób wystartowało w Biegach Papieskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dopisała pogoda, organizatorzy oraz uczestnicy. Ponad 700 osób od przedszkolaków po dorosłych wystartowało rekreacyjnie do corocznego biegu „W hołdzie Janowi Pawłowi II”, po raz kolejny zorganizowanego w Falenicy, na terenach leśnych w pobliżu Szkoły Podstawo­wej nr 125 przy ul. Bartoszyckiej, która użycza zawodnikom swojego terenu oraz przygotowuje program artystyczny poświęcony papieżowi Po­lakowi.

Jak zwykle największe emocje wzbudzają biegi „krasnoludków” – dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Dystans w ich przy­padku nie jest długi, to tylko 150 m, ale emocji na starcie i na dystansie jest zawsze wiele. Łączniew kategoriach dziewcząt i chłopców wystarto­wało 129 „krasnoludków”. Najliczniej reprezen­towali Szkołę Podstawową nr 124 (22 biegaczy)i Przedszkole nr 85 (21 biegaczy).

Uczniom klas I–III szkół podstawowych posta­wiono zadanie przebiegnięcia dystansu 500 m. Wystartowały 204 osoby, najwięcej, bo 53 ze szkoły sióstr felicjanek z Marysina wawerskiego i 50 ze SP nr 124 w Falenicy. Dystans 900 m mie­li do pokonania uczniowie klas IV–VI. Uczest­ników było 199, najwięcej, bo 51 wystawili go­spodarze. Gimnazjalistom zróżnicowano długość trasy, dziewczęta biegły na 900 m, a chłopcy na 1400 m, łącznie 69 osób, najliczniejszą repre­zentację, 21 biegaczy, wystawiło Gimnazjumnr 106 z Radości. Najmniejsze zainteresowanie wzbudziła impreza wśród uczniów szkół śred­nich, na starcie stanęło 43 biegaczy z tej grupy wiekowej. Największą 20-osobową ekipę wysta­wiło LO im. Pawła z Tarsu i LO XXV z Mie­dzeszyna – 19-osobową. Odbył się także bieg rodzinny na 750 m z udziałem 86 osób oraz18-osobowy marsz z kijkami Nordic Walking.

am

Załączniki: