null

Pomoc dla osób doznających przemocy domowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
dziurka od klucza na szarym tle, w dziurce twarz kobiety

W obecnej sytuacji osoby doznające przemocy domowej znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji pozostając w miejscu zamieszkania ze swoimi oprawcami. Miasto Stołeczne Warszawa stale zapewnia pomoc osobom doświadczającymi przemocy, oczywiście z zachowaniem odpowiednich procedur wynikających z wprowadzenia stanu epidemii w Polsce.

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z pomocy organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone przez m.st. Warszawę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak i pracowników ww. organizacji, nastąpiły zmiany organizacji pracy w realizowanych programach pomocowych. Pomoc udzielana jest w kontakcie zdalnym. Informacje dot. możliwości kontaktu z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi i uzyskania pomocy w formie zdalnej.
Informacja dot. możliwości kontaktu z poszczególnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej m.st. Warszawa i uzyskania pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy domowej podczas epidemii COVID-19.

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli doznajesz przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.
Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeżeli potrzebujesz:
• rozmowy
• bezpłatnej porady prawnej
• wsparcia psychologicznego
• informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy

zadzwoń pod numer:
• warszawskiej infolinii 19 115 – pod tym numerem uzyskasz informacje na temat oferty dostępnej na terenie m.st. Warszawy, infolinia czynna przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Opłata za połączenie z numerem 19115 jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej
• telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 800 120 002 - Połączenie z numerem Pogotowia Niebieska Linia jest bezpłatne, możliwe 7 dni w tygodniu, przez cały rok (także w święta) lub napisz niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Telefonicznie można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. Dostępne są telefoniczne dyżury prawne oraz dyżury w języku angielskim, rosyjskim oraz migowym przez aplikację Skype.
• warszawskiej Niebieskiej Linii IPZ, tel. (22) 668 70 00 lub napisz poradnia@niebieskalinia.pl (godziny pracy poradni: codziennie w godzinach 12-18)
• Fundacji Centrum Praw Kobiet, tel. 22 622-25-17 od poniedziałku do piątku 9:00-17:00, telefon interwencyjny 600 070 717 czynny całodobowo lub napisz pomoc@cpk.org.pl
• Fundacji Feminoteka, tel. 888 88 33 88, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00, lub napisz pomoc@feminoteka.pl, działa także specjalna aplikacja Avon Alert, z której kobiety mogą korzystać również poza godzinami pracy telefonu

Kompleksową pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych oferują:
• ośrodki pomocy społecznej lub/i punkty informacyjno-konsultacyjne w dzielnicy, w której mieszkasz
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, tel. 22 855 44 32

Udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy, mogą zapewnić schronienie Tobie i Twojej rodzinie.

Znajdź miejsce, w którym uzyskasz pomoc.


W dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z interwencyjnych przyjęć w:

• Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej (w skrócie: WOIK), ul. 6 Sierpnia 1/5, tel. 514 202 619 (czynny całodobowo).

Interwencyjne przyjęcia do Hostelu WOIK odbywają się według dotychczasowych zasad. Przyjęcia poprzedzane są konsultacją telefoniczną z pracownikiem WOIK, która polega na rozpoznaniu sytuacji życiowej i mieszkaniowej osoby ubiegającej się o pomoc w formie schronienia oraz wstępnej diagnozie uzasadniającej pobyt w Hostelu (spełnienie wymogów ustawy o pomocy społecznej).

W związku z aktualną sytuacją wywołaną koronawirusem w WOIK została przyjęta procedura przeciwdziałania zakażeniom i zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, która dotyczy zarówno pracowników WOIK jak i osób korzystających z usług jednostki. Klienci WOIK są na bieżąco informowani o zaleceniach związanych epidemią.

• Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w skrócie: SOW) adres utajniony, tel. (22) 828 38 26, telefon interwencyjny: 600 07 07 17 (czynny całodobowo).

Placówka prowadzona jest przez organizację pozarządową: Fundacja Centrum Praw Kobiet.

W Placówce odbywają się przyjęcia interwencyjne, jednak w takim przypadku klientki objęte są 14 dniową kwarantanną (w placówce wydzielone są odrębne pomieszczenia).

• Ponadto w m.st. Warszawie funkcjonuje ośrodek zapewniający schronienie kobietom z dziećmi: Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja" w Ciąży "Etezja" przy ul. Chlubnej 9A/9D, tel. 604 930 292 (czynny całodobowo).
Przyjęcia do Ośrodka odbywają się na wniosek klientki na podstawie decyzji WCPR, wydawanej po skompletowaniu dokumentów przez dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej.

W dalszym ciągu odbywają się przyjęcia nowych osób. Placówka przyjęła procedurę postępowania związaną z zagrożeniem koronawirusem. Ponadto osoby przyjmowane do Ośrodka muszą uzupełnić ankietę dot. m.in. stanu zdrowia i kontaktu z osobą podejrzaną zakażeniem COVID-19.