null

Międzykulturowy Ośrodek Rozwoju Społecznego MORS

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dwie flagi, flaga narodowa Ukrainy i m.st. Warszawy eksponowane na ulicznej latarni.
Autor: Ewelina Lach

Znasz cudzoziemców lub cudzoziemki, w tym uchodźców z Ukrainy, którzy potrzebują wparcia? Przy ul. Targowej 81 w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie utworzono Międzykulturowy Ośrodek Rozwoju Społecznego MORS.

Cudzoziemki i cudzoziemcy poszukujący wsparcia mogą otrzymać na miejscu kompleksową informację o systemie pomocy, instytucjach i organizacjach pozarządowych, które działają na ich rzecz, a także skorzystać ze wsparcia i pomocy wielu specjalistów. Jest to nowe miejsce, w którym uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać dodatkową pomoc oprócz tej, która jest świadczona w urzędach dzielnic m.st. Warszawy

Oferta ośrodka jest skierowana w szczególności dla:

  • obywateli Ukrainy ze statusem ochrony tymczasowej,
  • cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  • obywateli innych krajow, którzy potrzebują informacji i wsparcia w związku z koniecznością opuszczenia swojego kraju.

Pomoc jest udzielana osobom na podstawie wcześniej zdiagnozowanych potrzeb związanych z integracją w polskim społeczeństwie i procesem usamodzielniania się. W ośrodku jest zespół pracowników posługujących się językiem angielskim, rosyjskim i ukraińskim, a także współpracujący z partnerami, z którymi udzielane jest wsparcie w zakresie m.in.:

  • realizacji lndywidualnych Programów lntegracyjnych,
  • poradnictwa prawnego,
  • kursów języka polskiego,
  • szkoleń zawodowych i doradztwa zawodowego, asystentury w załatwianiu spraw urzędowych,
  • pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  • szkoleń dla kadry urzędów i instytucji w zakresie współpracy z cudzoziemcami i ich obsługą.

Jeśli jesteś cudzoziemką lub cudzoziemcem i chcesz skorzystać z naszego wsparcia, uzyskać informację o ofercie warszawskich instytucji i organizacji umów się na spotkanie:

tel. 22 270 30 50 - dla cudzoziemców

kom. 885 466 439 - dla cudzoziemców

e-mail: targowa@wcpr.pl

Załączniki: