null

Południowa Obwodnica Warszawy: zezwolenie na kolejny odcinek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wojewoda Mazowiecki wydał zezwolenie na budowę ponad 1 km Południowej Obwodnicy Warszawy w dzielnicy Wawer. Decyzja dotyczy drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska zadanie „B” i zadanie „C”. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

Decyzja dotyczy styku zadań „B” i „C” (odcinek od km 10+291,61 do km 11+789,51). Projekt inwestycji zakłada budowę m.in. drogi ekspresowej, węzłów drogowych, 3 wiaduktów, 2 kładek, przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych. Projekt obejmuje również budowę urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych).

Południowa Obwodnica Warszawy to droga ekspresowa realizowana w województwie mazowieckim, na terenie m.st. Warszawy w dzielnicach Ursynów, Wilanów i Wawer. POW umożliwi połączenie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia. To także połączenie Trasy Armii Krajowej z węzłem A2 Konotopa do Gdańska i Białegostoku.