null

Podatki 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie
NAPIS PODATKI i znak ostrzegawczy

Od 1 stycznia 2020 r. pobór opłat z tytułu podatku od nieruchomości realizowany jest przez Centrum Obsługi Podatnika z siedzibą przy ul. Obozowej 57. Urząd Dzielnicy Wawer nie jest już urzędem właściwym do obsługi w tym zakresie – wszelkie sprawy związane z podatkiem od nieruchomości należy załatwiać poprzez COP.
W związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z trwającym stanem epidemii, decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości na 2020 i 2021 rok będą wydawane przez Centrum Obsługi Podatnika sukcesywnie, w miarę możliwości ich realizacji. Podatnik zobowiązany jest do zapłaty raty podatku w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W doręczonej decyzji znajdą się wszystkie informacje dotyczące:
– wysokości zobowiązania podatkowego
– terminu zapłaty raty podatku
– nowego indywidualnego numeru rachunku bankowego.

Decyzje podatkowe zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, Centrum Obsługi Podatnika zawiesza bezpośrednią obsługę klientów. W celu ułatwienia kontaktu zostały uruchomione dodatkowe numery telefonów:
519 066 098
514 603 566
509 647 711
22 325 91 41
22 325 91 42
22 443 99 91

e-mail: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl
Więcej informacji: https://warszawa19115.pl/-/ustalenie-okreslenie-korekta-zobowiazania-podatkowego-z-tytulu-podatku-od-nieruchomosci-od-osob-fizycznych-i-prawnych