null

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy o możliwości składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2023 roku.

Termin składania ofert:

do dnia 2 stycznia 2023 roku, do godz. 16:00

Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
w 2022 roku – https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-wawer-2110-2022