null

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp dzielnicy Wawer

Informujemy o możliwości składania ofert na realizację zadań publicznych w kategorii  kultura i sport. 


Termin składania ofert:

do czwartku 4 stycznia 2021 roku, do godz. 15:00

KULTURA
1. Kultura - 
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/organizacja-wydarze-kulturalnych-i-artystycznych-w-dzielnicy-wawer-mst-warszawy-o-0

SPORT

1. Imprezy - http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/organizacja-imprez-sportowo-rekreacyjnych-w-dzielnicy-wawer-m-st-warszawy-w-2021-ro

2. Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/szkolenie-i-doskonalenie-kadr-kultury-fizycznej-otwarty-konkurs-ofert-przeprowadz-4

3. Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/szkolenie-sportowe-szczeg-lnie-dzieci-i-m-odzie-y-otwarty-konkurs-ofert-przeprowa-2


Załączniki: