null

Otwarcie szkoły specjalnej przy ul. Halnej 32

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przy ul. Halnej 32 powstał nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami. Zmodernizowaną i rozbudowaną siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 odwiedziła wiceprezydent m.st. Warszawy, Renata Kaznowska.

- Wreszcie będziemy mogli rozszerzyć ofertę edukacyjną tej placówki i przyjąć do niej znacznie więcej dzieci. Po modernizacji tego obiektu przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wszyscy uczniowie będą mieli zapewnione wspaniałe warunki do nauki oraz uprawiania sportu – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Szkoła specjalizuje się w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których składową jest także autyzm. Do niedawna funkcjonowała przy ul. Przedwiośnie 1,  zajmując zaledwie 300 mkw., co znacznie ograniczało jej rozwój. Przeprowadzka do budynku przy ul. Halnej 32 da jej szansę na lepsze funkcjonowanie.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 179 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 8. W tym roku szkolnym uczęszcza do nich łącznie 56 uczniów,  w tym 29 dzieci korzysta z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ponadto, szkoła obejmuje opieką 12 uczniów z Kliniki „Budzik”.

W szkole pracuje 34 nauczycieli i 11 pracowników administracji i obsługi. Po modernizacji, do nowej siedziby w roku szkolnym 2020/2021 będzie można przyjąć aż 100 uczniów (nawet 12 oddziałów), głównie z Wawra.

Zabytkowemu, międzywojennemu budynkowi przywrócono dawny blask przy współpracy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. Zachowano jego wartości historyczne  i architektoniczne, m.in. oryginalną bryłę obiektu, który pełnił funkcję szkoły i został przebudowany na dom mieszkalny.

Do starego budynku dobudowano dwukondygnacyjny pawilon o prostej formie. W ten sposób powstał zwarty gmach w kształcie litery „L” o powierzchni aż 1900 mkw. W starym obiekcie zmieniono układ pomieszczeń i przebudowano istniejącą klatkę schodową,
a w nowo powstałym - zainstalowano windę.

W budynku szkolnym znalazły się sale lekcyjne i pracownie rozwijające zainteresowania dzieci, pracownie do terapii i zajęć z integracji sensorycznej, świetlica i biblioteka, gabinety (m.in. pedagogiczny, logopedyczny, pielęgniarski), sekretariat, pokój nauczycielski, szatnie, magazyny oraz sanitariaty.

Obok obiektu powstało boisko piłkarskie, wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej  i koszykówki oraz poliuretanowa bieżnia wraz z rozbiegiem do skoku w dal. Z myślą  o starszych uczniach zbudowano też siłownię plenerową.

Zadbano o zieleń. Wokół budynku powstały aleje, liczne nowe nasadzenia i elementy małej architektury. A przy samej szkole parking.

[mg_picker:11650]