null

Wydział Oświaty i Wychowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
pok.: 518
tel: 22 443 68 88
e-mail: wawer.wow@um.warszawa.pl ; rpotrzebowska@um.warszawa.pl
Naczelnik: Renata Potrzebowska


 

 

 

 

 


Zakres działania:

Zakres działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wawer: 

 1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, między innymi w pracownie internetowe i centralne biblioteki multimedialne;

 2. wykonywanie zadań związanych z zapewnianiem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym udział w pracach związanych z naborem do szkół ponadgimnazjalnych, tworzeniem warszawskiej sieci szkół oraz prowadzeniem inwestycji;

 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego;

 4. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań o charakterze lokalnym;

 5. prowadzenie spraw kadrowych Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym przygotowywanie propozycji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych;

 6. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

 7. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta m.st. Warszawy II-go stopnia oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej, wnioskowanie o przyznanie nagrody Prezydenta m.st. Warszawy I-go stopnia, nagrody Kuratora Oświaty oraz nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nauczycielom szkół;

 8. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;

 9. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów;

 10. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli;

 11. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową oraz udziałem uczniów, nauczycieli oraz szkół w programach międzynarodowych;

 12. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;

 13. prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych;

 14. prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych.