null

Oferty pracy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Wawer jest jednostką pomocniczą Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Najważniejszym zadaniem Urzędu jest dbanie o Mieszkańców i jak najlepsze funkcjonowanie Dzielnicy.

W Urzędzie zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin m.in.: od nieruchomości, architektury, kadr, oświaty, promocji, czy infrastruktury. Wiele różnorodnych specjalności w jednym miejscu daje

szerokie możliwości rozwoju.

Zachęcamy do aplikowania na poniższe stanowiska w Urzędzie Dzielnicy Wawer oraz w dzielnicowych jednostkach organizacyjnych. 

Aplikacje prosimy wysyłać za pośrednictwem serwisu: erekrutacje-bip.um.warszawa.pl.

Do formularza należy dołączyć wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze w formie pliku jpg, jpeg lub pdf.


Oferty pracy w Urzędzie Dzielnicy Wawer
Stanowisko Termin składania aplikacji Link do ogłoszenia Jak aplikować?
       

Oferty praktyk, stażu i praktyk absolwenckich w Urzędzie m.st. Warszawy:

  1. Program bezpłatnych praktyk i stażu

  2. Odpłatne praktyki absolwenckie:


Naszym pracownikom oferujemy:

 

notatnik_1.png  Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

raczki.png  Program adaptacyjny dla nowozatrudnionych

kaska_1.png "Trzynaste wynagrodzenie", dodatek stażowy, dodatki motywacyjne uzależnione od wyników pracy

ratusz_1.png Pracę u jednego z największych pracodawców, jakim jest Urząd m.st. Warszawy

palma_0.png  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

czapka_0.png  Możliwości rozwoju

tarcza_0.png Udział w realizacji misji - budowy przyjaznej i otwartej metropolii 

Ponad 80% Pracowników, którzy wzięli udział w badaniu opinii, bardzo dobrze ocenia Urząd jako pracodawcę.


Więcej informacji znajdą Państwo w serwisie um.warszawa.pl/praca