null

Oferta Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer dla mieszkańców Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wsparcie specjalistów w Wawerskim Ośrodku Wsparcia, ul. Żegańska 2c po umówieniu telefonicznym tel. 515 911 857.

Oferta stała OPS:

 • Prowadzenie postępowań w celu przyznania pomocy  finansowej itp.;
 • Pomoc finansowa (zasiłki, obiady szkole i przedszkolne, stypendia i zasiłki szkolne);
 • Pomoc rzeczowa;
 • Usługi opiekuńcze dla osób które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • Praca socjalna;
 • Ubezpieczenie zdrowotne do 90 dni;
 • Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, na terenie Warszawy, w czasie obowiązywania kontraktu socjalnego;
 • Prace społecznie użyteczne - wsparcia skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym;
 • Oferta Klubu Seniora dla seniorów aktywnych – Klub Seniora ul. Błekitna 32, oraz WCK Filia Aleksandrów, WCK Filia Falenica, WCK Filia Marysin Wawerski, WCK Filia Radość; informacje Ewelina Belter tel. 515 911 861

Wsparcie mieszkańców:

 • Psycholog
 • Prawnik
 • Doradca zawodowy (możliwość skierowania na kurs zawodowy)
 • Mediator rodzinny
 • Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością
 • Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny dla osób z chorobami otępiennymi, Alzheimer (prawnik, psycholog) – zapisy tel. 797 320 797

Nowe usługi realizowane w OPS:

 • Tłumaczenie dokumentów na j. polski (tłumacz przysięgły)
 • Skierowanie na kurs zawodowy, staż ( w ramach projektu Wojewody „Mazowsze dla Ukrainy)
 • Skierowanie na pomoc żywnościową (POPŻ)
 • Działania integracyjne (od połowy września w Wawerskim Ośrodku Wsparcia BIS):
 • Arterapia – grupa warsztatowa
 • Warsztaty kulinarne – efektem będzie wydanie książki kulinarnej
 • Działania integracyjne
 • i inne

Asystent rodziny: Iva Deva Dahdii tel. 503 439 365

Praca na rzecz uchodźców z Ukrainy i udzielanie im wsparcia:

 • w rozwiązywaniu problemów psychologiczno pedagogicznych a także w nabywaniu i podwyższaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;
 • w rozwiązywaniu problemów socjalnych i zdrowotnych;
 • w załatwianiu spraw urzędowych;

Kontakt do pracowników socjalnych pracujących z Uchodźcami z Ukrainy: