null

Przesunięcie terminu przebudowy ul. Kaczeńca.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
roboty budowlane na ulicy, zamknięta droga z zakazem wstępu, z prawej tory kolejowe

Otrzymaliśmy odpowiedź od PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie kolejnego przesunięcia terminu przebudowy ul. Kaczeńca. Jak tłumaczy PKP - natrafiono na kolizje w obrębie ul. Kaczeńca.

Co to oznacza? Konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do stanu faktycznego. Dopiero po jej zaktualizowaniu będzie można prowadzić dalsze prace budowlane.

Obecnie wykonywane są tylko te prace, które nie wymagają zmian w dokumentacji, czyli np.: odtworzenie krawężników, chodników i podbudowy pod warstwy konstrukcyjne drogi.

PKP PLK tłumaczy, że po uzyskaniu tych uzgodnień ukończenie prac i oddanie ulicy do ruchu potrwa około miesiąca.

PKP PLK podkreśla, że jest w stałym kontakcie z Zarządem Dróg Miejskich m.st. Warszawy, aby uzyskać niezbędne uzgodnienia i dąży do jak najszybszego zakończenia prac w obrębie ul. Kaczeńca.

Szanowni Mieszkańcy, Urząd Dzielnicy Wawer nie ma wpływu na termin zakończenia tych prac. Będziemy jednak na bieżąco informować Was, jak tylko pojawią się nowe informacje.