null

Zasady segregacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W sobotę 25 grudnia 2021 r. zbiórka elektrośmieci w punktach ElektroEko zostaje odwołana. Elektrośmieci będzie można oddać we wszystkie pozostałe soboty grudnia.

PRZYPOMINAMY!

Odbiór odpadów zielonych (trawa, liście itp.) odbywa się do 30 listopada. Prosimy o zgłaszanie potrzeby odbioru takich odpadów za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 z wyprzedzeniem, w terminie do 15 listopada. Pozwoli to Operatorom na zaplanowanie harmonogramu w taki sposób, aby wszystkie odbiory mogły być zrealizowane terminowo.

 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, od 2019 roku obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio i odpady zmieszane.

Przypominamy, że odpady zielone (liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie z ogródka) odbierane są przez operatorów od marca do listopada, zgodnie z harmonogramem, który można sprawdzić na stronie https://warszawa19115.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow. Po wskazanym terminie (grudzień-luty) odpady zielone można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Płytowej 1 - Białołęka.

Odbiór odpadów zielonych odbywa się zgodnie z § 4. 1. 1) f) uchwały LXI/1632/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów oraz postanowieniami umów z operatorami odbierającymi odpady. 

Choinkę zostaw w wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych (odbiór zgodnie z harmonogramem) lub oddaj do PSZOK przy ul. Płytowej 1 (Białołęka). 
 

Pamiętaj! 

  • nie myj opakowań, słoików i innych odpadów

  • opróżniaj opakowania z resztek zawartości

  • odrywaj wieczka od pojemników

  • zgniataj puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady

  • nie wrzucaj mięsa oraz innych odpadów pochodzenia zwierzęcego do bio

  • odpady bio to wyłącznie resztki roślinne (wyjątkiem są skorupki od jajek)

  • wyrzucaj odpady bio luzem, ewentualnie w torebkach z papieru pakowego, gazet, papieru lub torebkach, które nadają się do kompostowania

  • segreguj tylko czysty papier, brudny i zatłuszczony trafia do ZMIESZANYCH

 

W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów.