null

Odpady zielone odbierane cały rok

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Chcesz wyrzucić rozdrobione gałęzie lub liście? Informujemy, że zielone odpady będą odbierane przez operatorów przez cały rok.

Częstotliwość odbioru

Odpady „zielone” (liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie) odbierane są przez operatorów caly rok, zgodnie z następującą częstotliwością:

 1. z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
  • w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,  
  • w okresie od grudnia do lutego – co cztery tygodnie, 
 2. z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi
  • w okresie od marca do listopada – co tydzień, 
  • w okresie od grudnia do lutego – co cztery tygodnie, 
 3. z  terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 
  • w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie, 
  • w okresie od grudnia do lutego – co cztery tygodnie [1]. 

Informacje o terminach odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych (w tym „zielonych”) podawane są do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115Harmonogram odbioru odpadów obejmuje okres co najmniej 12 kolejnych tygodni.

Zielone” można też  oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Płytowej 1 – Białołęka.

Uwaga! Choinka!

Choinkę, pozbawioną ozdób, opakowań, ziemi i donic, zostaw w kontenerze oznaczonym napisem „zielone” lub wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia odpadów  (odbiór zgodnie z harmonogramem dla odpadów „zielonych”) lub oddaj do PSZOK przy ul. Płytowej 1 (Białołęka). 

[1] Podstawa prawna: Uchwała nr LXV/2149/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów (DZ. URZ. WOJ. 2022.6599)