null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie wiaduktu drogowego w km proj. 21+629 linii kolejowych nr 7 i nr 506 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Znak sprawy: WI-I.747.2.1.2022.MP


Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami jest dostępna na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń.

Załączniki: