null

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Osoba  zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego: 

tel. 22 11 22 111
e-mail: bon@zus.pl

Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:
  • danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu) 
  • podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
  • przedstawiła krótki opis problemu.
W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:
  1. dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.
  2. wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń. 
Następnie:
  1. Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.
  2. POT prowadzi postępowanie wyjaśniające. 
  3. POT wydaje decyzję administracyjną.
  4. POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.