null

Nowy system opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele i zarządcy nieruchomościami są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji. Zachęcamy do skorzystania z poniższego kreatora deklaracji, aby złożyć dokument bez wychodzenia z domu.

Nowe wzory deklaracji obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku


 

Deklarację można złożyć:

1. elektronicznie za pomocą platformy ePUAP,

2. osobiście w urzędzie w godz. 8:00-18:00 (poniedziałek), 8:00-16:00 (wtorek-piątek) lub poprzez całodobową skrzynkę podawczą urzędu, 

Przypominamy, że w urzędzie obowiązuje limit  równoczesnej obsługi klientów - 10 osób ( więcej informacji o nowych zasadach i ograniczeniach). Prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zasad i oczekiwania w kolejce.
 

3. przesłać listem poleconym do urzędu na adres: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

 

18 listopada 2021 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16 grudnia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Z powodu ww. rozstrzygnięcia 17 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła zmianę metody ustalania opłaty. 

 

W zabudowie wielolokalowej

stała wysokość opłaty – 85 zł od gospodarstwa domowego

Pozostałe stawki pozostają bez zmian.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych

zapłacą miesięcznie 107 zł.

Dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów, przewidziana jest ulga w wysokości 9 zł, dzięki której opłata wyniesie 98 zł.

Nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy

opłata w wysokości 181,90 zł za rok od każdego domku letniskowego na nieruchomości.

 

Inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłata w wysokości 181,90 zł za rok.
Stawki opłat dla pozostających w miejskim systemie gospodarki odpadami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne, ustalono od pojemności opróżnianych pojemników zgodnie z zestawieniem:
 1. 120 litrów – w wysokości 18,44 zł;
 2. 240 litrów – w wysokości 36,88 zł;
 3. 660 litrów - w wysokości 101,42 zł;
 4. 770 litrów – w wysokości 118,32 zł;
 5. 1100 litrów – w wysokości 169,03 zł;
 6. 2500 litrów – w wysokości 384,16 zł;
 7. 3500 litrów – w wysokości 537,83 zł;
 8. 4000 litrów – w wysokości 614,66 zł;
 9. 5000 litrów – w wysokości 768,33 zł;
 10. 7000 litrów – w wysokości 1075,66 zł;
 11. 10000 litrów – w wysokości 1536,66 zł;
 12. 12000 litrów – w wysokości 1844,00 zł;
 13. 14000 litrów – w wysokości 2151,33 zł;
 14. 16000 litrów – w wysokości 2458,66 zł;
 15. 20000 litrów – w wysokości 3073,33 zł;
 16. 36000 litrów – w wysokości 5532,00 zł.

 

Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – będą segregować odpady. Dla tych, którzy będą to robić w sposób nieprawidłowy lub unikać segregacji, opłata będzie wynosić dwukrotność stawki ustalonej dla osób segregujących.


 
 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami należy wpłacić, do 28 dnia każdego miesiąca na indywidualne konto kontrahenta.

Składając po raz pierwszy deklarację (nowa nieruchomość), jeżeli nie jest nadany indywidualny numer konta, należy uiścić opłatę na konto Urząd Dzielnicy Wawer - 02 1030 1508 0000 0005 5003 2422 

Aby uiścić opłatę należy:

 • podać dane identyfikujące składającego deklarację oraz miejsce zamieszkania lub siedziby;
 • w tytule opłaty wpisać: OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Płatności można dokonać przelewem, kartą w całodobowym opłatomacie w Urzędzie Dzielnicy Wawer (w wejściu głównym) lub uregulować należność gotówką w kasie urzędu, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych na terenie całego m.st. Warszawy.

 

Więcej informacji:

 

Grafika na beżowym tle z tytułem - nowy system opłat za śmieci

 

 


Pomoc osłonowa - wsparcie finansowe na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego od 1 stycznia 2022 roku

 

Rada m.st. Warszawy zdecydowała o uruchomieniu pomocy osłonowej dla zamieszkujących samotnie mieszkańców stolicy w trudnej sytuacji materialnej, dla których nowy system opłat za odbiór odpadów może być dużym obciążeniem. 

O zasiłek celowy będzie można ubiegać się od stycznia 2022 r.

 

Komu przysługuje pomoc finansowa?

 • osobom, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • kryterium dochodowe: dochód nieprzekraczający kwoty 1940 zł netto


Gdzie i jak złożyć wniosek?

osobiście

- w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer,
ul. Włókiennicza 54, parter
Wypełniony wniosek prosimy umieścić w skrzynce „Ośrodek Pomocy Społecznej – korespondencja”
od poniedziałku do piątku w godz 8:00-16:00

- w Wawerskim Ośrodku Wsparcia,
ul. Żegańska 2c
od poniedziałku do piątku w godz 8:00-16:00

pocztą tradycyjną na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy,
ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa
telefonicznie 22 277 36 37
mailowo na adres:
sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl
przez ePuap  

 


Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do przyznania pomocy finansowej niezbędny jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Jakie dokumenty należy przygotować na wywiad?

 • dowód osobisty
 • zaświadczenie o dochodach
 • bieżące rachunki za opłaty mieszkaniowe

Wysokość zasiłku celowego przyznanego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego ustala się w wysokości nie wyższej niż 50% miesięcznych kosztów opłaty za śmieci.


Pomoc finansowa w formie zasiłku celowego na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla samotnie gospodarujących mieszkańców Wawra jest udzielana przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer ul. Włókiennicza 54.


 • W przypadku samotnych osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych, przyznana kwota może być przekazywana bezpośrednio na konto administratora budynku na poczet opłat czynszowych – z uwagi na to, że opłata za odpady wliczana jest do czynszu.
   
 • W przypadku osób samotnych z budynków jednorodzinnych, pomoc trafi bezpośrednio do mieszkańca i to on będzie odpowiedzialny za samodzielne regulowanie należności związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego.

Mieszkańcy z gospodarstw wieloosobowych nie będą objęci pomocą osłonową, jednak nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Kryterium dochodowe uprawniające ich do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej będzie od stycznia 2022 r. wynosiło 600 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.
 


Świadczenia w ramach programu osłonowego będą przyznawane na konkretny okres, wynikający z decyzji administracyjnej danego Ośrodka Pomocy Społecznego. Aby nadal pobierać zasiłek celowy, uprawnione do niego osoby będą musiały uaktualniać składane wnioski.

Na przyznaną pomoc Ośrodek wydaje decyzję administracyjną.

Wytyczne do postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących zawarte są w załączniku do zarządzenia nr 24/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku Prezydenta m. st. Warszawy.

 

Program jest finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Zobacz galerię (2 zdjęć)

Załączniki: