null

Nowe władze dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Norbert Szczepański (Koalicja Obywatelska), wieloletni Przewodniczący Rady Dzielnicy, został wybrany przez radnych nowym Burmistrzem Dzielnicy Wawer.  Leszek Baraniewski (Koalicja Obywatelska) i Jacek Wiśnicki, reprezentujący Stowarzyszenie "Razem dla Wawra", decyzją radnych, objęli stanowiska Zastępców Burmistrza Dzielnicy Wawer. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy na rzecz mieszkańców. 

Nowy Zarząd, wraz przewodniczącym Rady Michałem Żebrowskim i radnymi dzielnicy, spotkał się z dziennikarzami. Zastępca burmistrza Leszek Baraniewski i Rafał Czerwonka,  wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy,  prezes stowarzyszenia "Razem dla Wawra" (Ruchy Miejskie), przestawili podstawowe założenia programowe nowej koalicji, wśród których znalazły się takie kwestie jak:  

  • zwiększenie tempa budowy sieci wodno-kanalizacyjnej,
  • stworzenie dzielnicowego programu senioralnego i rozwoju kultury  
  • dalsza modernizacja i budowa placówek oświatowych
  • bliższa współpraca z organizacjami pozarządowymi,
  • dbałość o ład przestrzenny 
  • walka ze smogiem,
  • działania na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej,
  • działania na rzecz ochrony i rewitalizacji materialnego dziedzictwa Wawra, szczególnie świdermajerów,
  • wypracowanie nowej, odpowiadającej wyzwaniom współczesności, formuły funkcjonowania rad osiedlowych

Załączniki: