null

Nie zwlekaj – zgłoś, czym ogrzewasz i wspieraj walkę ze smogiem!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zostało kilka dni na złożenie deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele lub zarządcy budynków lub lokali, w których znajduje się źródło ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW, mają na to czas do końca miesiąca.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ogólnopolskie narzędzie, pomocne w lokalizowaniu, a następnie wymianie przestarzałych pieców i kotłów na ekologiczne źródła ciepła. Za stworzenie, wdrożenie i prowadzenie ewidencji odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).


W przypadku nowo powstałego obiektu deklarację należy dostarczyć w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ogrzewania.


W jaki sposób mogę złożyć deklarację online w CEEB?

  1. Elektronicznie: wypełnij odpowiedni formularz na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Do zarejestrowania zgłoszenia wystarczy Profil Zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Logowanie do aplikacji ZONE

Aby upewnić się czy złożona deklaracja została zarejestrowana w systemie CEEB, można skorzystać ze specjalnej e-usługi stworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), który odpowiada za prowadzenie ewidencji.

  1. Osobiście: w urzędzie dzielnicy w godzinach pracy urzędu (poniedziałek: 8:00-18:00, wtorek-piątek: 8:00-16:00).

W deklaracji wymagane są wyłącznie podstawowe dane: imię i nazwisko (albo nazwa), numer telefonu, adres e-mail właściciela lub zarządcy budynku/lokalu, adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, informacje o liczbie i rodzaju używanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.


Dlaczego tak ważne jest niezwłoczne złożenie deklaracji w CEEB?

Zgodnie z rankingiem gmin udostępnionym przez GUNB, Warszawa jest liderem wśród gmin powyżej 50 tys. punktów adresowych, dla których zostały złożone deklaracje CEEB.

Niestety liczba tych deklaracji wciąż jest zbyt niska. Na mapie stolicy mamy ponad 128 tysięcy punktów adresowych, a deklaracje jak dotąd złożono dla niemal 61,5 tys. adresów. Ponad drugie tyle nadal nie jest zarejestrowane w bazie.

Dlatego im szybciej właściele i zarządcy nieruchomości zgłoszą stosowane w swoich budynkach i lokalach źródła ciepła, tym szybciej i efektywniej można będzie wdrożyć konkretne działania, mające na celu poprawę jakości powietrza w stolicy.

Niezłożenie deklaracji w terminie grozi grzywną w wysokości do 5 tysięcy złotych.


Dlaczego warto niezwłocznie złożyć deklarację w CEEB?

Wraz z początkiem roku w całej Polsce został uruchomiony dodatek osłonowy - rządowe świadczenie, którego celem jest pomoc mieszkańcom w pokryciu kosztów związanych z rosnącymi cenami energii. Osoby, które przed wystosowaniem wniosku o pomoc finansową, złożą deklarację w CEEB, mogą liczyć na wyższy dodatek.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków o dodatek osłonowy można uzyskać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


Wszelkie informacje na temat CEEB są publikowane na stronie GUNB. Ewentualne pytania na temat CEEB należy kierować do przedstawicieli GUNB na adres e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl.

Zobacz galerię (2 zdjęć)