null

Nie wypalaj traw!

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
pożar trawy, łąki

Wspólny apel Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o niewypalanie traw.

Szanowni Państwo!

Za nami pierwsze, tak wyczekiwane, wczesnowiosenne dni. Jednak dla strażaków ten czas  – szczególnie miesiące od maja do czerwca – od lat kojarzą się ze wzmożoną ilością zdarzeń związanych z wypalaniem traw.

Pomimo corocznych licznych działań prewencyjnych, mających uświadamiać o szkodliwości wypalania traw, ilość interwencji związanych z tym procederem wciąż oscyluje na wysokim poziomie. W minionym roku na terenie Mazowsza wystąpiwło 6 439 pożarów traw, natomiast od początku 2023 roku odnotowano już blisko 500 takich zdarzeń. Każdy z tych pożarów niesie za sobą tragiczne konsekwencje dla ekosystemu i stanowi zagrożenie dla życia zwierząt i ludzi. Za większość tych pożarów, niestety, odpowiedzialność ponosi człowiek. 

Charakterystyczne dla tego typo pożarów jest to, że bardzo często wymykają się one spod kontroli, przenosząc się na pobliskie lasy i zabudowania. Pożary te są trudne do opanowania, a przy silniejszym wietrze, bardzo szybko rozprzestrzeniają się na ogromne powierzchnie. Ludzie w wyniku taki zdarzeń, niejednokrotnie, tracą dorobek życia. Inną konsekwencją tego rodzaju pożarów jest zmniejszenie widoczności na drogach związane z dużym zadymieniem., co skutkować może niebezpiecznymi sytuacjami na drodze. Podpalanie traw jest zatem bardzo ryzykownym sposobem przeprowadzenia wiosennych porządków. 

Wypalanie traw to również duże zagrożenie dla lasów. Tereny upraw rolniczych i leśnych często ze sobą sąsiadują, a czasem wręcz przenikają. Ogień z nieużytków często przenosi się na obszary leśne, stanowiąc zagrożenie dla zwierzyny, niszcząc bezpowrotnie także bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątków lat.

Przypominamy również, że wypalanie traw jest zabronione i karalne!

Za wypalanie trawy przewiduje się kare nagany, aresztu, grzywny do 30 000 zł.

Pamiętajmy i weźmy sobie do serca apele strażaków: Wypalanie traw jest niebezpieczne, szkodliwe dla całego ekosystemu, kompletnie nieopłacalne i prawnie zabronione.

Załączniki: