null

Nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy | ПУНК НАДАННЯ НОМЕРА PESEL ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇН

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Wnioski o nadanie numeru PESEL można wypełnić i złożyć w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (BAiSO), ul. Żegańska 1 (obok wejścia głównego do urzędu).

(aktualizacja)

Informujemy, że centralny punkt nadawania numeru PESEL na Stadionie Narodowym zakończył swoją działalność.

Z powodu coraz mniejszego zainteresowania uchodźców od 7 czerwca 2022 roku realizacja tego zadania odbywa się w dzielnicowych Delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. 


Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem w Ukrainie

Jeśli jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś(-aś) do Polski od 24 lutego 2022 roku bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w Twoim kraju, możesz uzyskać numer PESEL.

Numer PESEL umożliwi Ci skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podjęcie zatrudnienia czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

PESEL дозволить вам скористатися послугами охорони здоров’я, соціальної допомоги, влаштуватися на роботу або створити компанію в Польщі.


Procedura krok po kroku

  1. Wypełnij i podpisz wniosek o nadanie nr PESELw języku polsko-ukraińskim lub w języku polsko-rosyjskim.

Uwaga! Uchodźcy są zwolnieni z podawania podczas rejestracji adresu zamieszkania.

  1. Do wniosku dołącz fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na papierze fotograficznym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz spełniającą wymagania określone w art. 29 ustawy o dowodach osobistych
     
  2. Okaż dokument potwierdzający tożsamość: dokument podróży (dowód, paszport), Kartę Polaka, inny dokument ze zdjęciem albo dokument potwierdzający urodzenie w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia. W przypadku braku dokumentu – złóż specjalne oświadczenie o danych osobowych oraz przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie. 

Nie pobieramy opłat za nadanie numeru PESEL.

Załatwienie sprawy zajmuje około 30-40 minut.


Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.


Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego przygotowanego przez Centralny Ośrodek Informatyki: PESEL, Profil Zaufany i aplikacja mObywatel dla obywateli Ukrainy - instrukcja dla użytkowników (w języku ukraińskim).


Profil zaufany

Razem z wnioskiem o nadanie nr PESEL możesz zawnioskować o profil zaufany, który ułatwi Ci dostęp do wielu usług i przyspieszy załatwianie spraw urzędowych w przyszłości. Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:

  1. działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,

  2. adres e-mail, z którego korzystasz.

Dodatkowe informacje

Obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski bez wstępnej rejestracji przez Straż Graniczną i nie posiadają żadnego potwierdzenia dotyczącego wjazdu na terytorium RP mają 60 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL.

Każdy obywatel Ukrainy, który dostał numer PESEL przed wejściem w życie specustawy (przed 12 marca 2022 r.), podlegający specustawie, musi ponownie złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. Umożliwi to nadanie specjalnego statusu cudzoziemca o zapisie „UKR”, dzięki któremu taka osoba będzie brana pod uwagę przez instytucje, które w trybie specustawy udzielają świadczeń.

Skrót informacji o ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Legalizacja pobytu w Polsce dla obywateli Ukrainy

Osoby, który nie mogą zweryfikować swojej tożsamości lub poszukują ochrony czasowej lub międzynarodowej, powinny skierować się do Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UDSC) w Warszawie, ul Taborowa 33.

Załączniki: