null

6. Nabór wniosków do Projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Drzewo wyrastające z kropli wody

Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej.

W ofercie firmy znajdą 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:

  • Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
  • Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych;

w większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika.

Nabór wniosków trwa do 2 lutego 2023 przez stronę internetową

Agencja Rozwoju Regionalnego „ ARLEG ” S.A. jest spółką, która podlega i jest związana z Województwem Dolnośląskim. Więcej informacji o spółce znajduje się na stronie internetowej.

Masz pytania? Skontaktuj się z:

Katarzyna Jakubas, 76 862 27 77 wew. 61, 62, mailowo: gwsir@arleg.eu

nabór wniosków - informacja graficzna