null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy czeka na Ciebie!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Wyborach Uzupełniających do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy II kadencji.

Buduj z nami swoją przyszłość!

Radnym może zostać każdy uczeń, który ukończył 13 rok życia.

Uczniowie szkół wawerskich chcący pełnić mandat radnego zgłaszają kandydatury w swoich szkołach. 

Uczniowie mieszkający na terenie Dzielnicy Wawer i nie uczęszczający do szkół na terenie Dzielnicy Wawer zgłoszenie przesyłają do Pana Pawła Pszkita na email: ppszkit@um.warszawa.pl lub do Wydziału Obsługi Rady dla Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1 04-713.

Na zgłoszenia czekamy do 23.09. Do godz. 14.  

Dnia 27.09 odbędzie się posiedzenie Komisji Wyborczej. O godzinie oraz miejscu posiedzenia Komisji zostaną państwo poinformowani drogą e-mailową.

Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia znajdą Państwo poniżej.

 

Piotr Juszkiewicz

 

Koordynator

 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer

m.st. Warszawy

 

 

 

 

Załączniki: