null

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 Ogłaszamy nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławników w kadencji 2012 - 2015 do następujących sądów:

- Sądu Okręgowego w Warszawie – 37 ławników,

- Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie – 55 ławników, 

- Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 4 ławników,

- Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 4 ławników.

 

Wszelkie dodatkowe informacje Znajdują się pod adresem:

http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl

 

Załączniki: