null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obecnie trwa II kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która została zainaugurowana podczas I Sesji MRDWawer dnia 23 czerwca 2021 roku.

Prezydium MRDWawer II kadencji tworzą:

 • Kacper Składanek - przewodniczący
 • Konrad Szymański - wiceprzewodniczący
 • Erwin Rabarijoely - wiceprzewodniczący
 • Zuzanna Walenta - Sekretarz
 • Robert Podlaski - Skarbnik

Delegatami MRDWawer do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy zostali Zuzanna Walenta i Damian Chmielewski.

Radnymi Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer są:

 1. Maja Buczkowska - Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I
 2. Mirosława Cybulska - Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta 
 3. Jan Czarnecki - Szkoła Podstawowa nr 128 im. Marii Skłodowskiej - Curie
 4. Antoni Giera - Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha
 5. Lena Kudriawcew - Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
 6. Alicja Kuśmierz - Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
 7. Pola Maciejewska - Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
 8. Mikołaj Mulik - Szkoła Podstawowa nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich
 9. Robert Podlaski - XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
 10. Jakub Pszczel - Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza
 11. Judyta Rewińska - Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego
 12. Oliwia Szturemska - Szkoła Podstawowa nr 216 z Oddziałami Integracyjnymi "Klonowego Liścia"
 13. Oliwia Trześniewska - Szkoła Podstawowa nr 404
 14. Piotr Zejer - Wawerska Szkoła Realna
 15. Szymon Baprawski
 16. Anna Cieślik
 17. Damian Chmielewski
 18. Erwin Rabarijoely
 19. Kacper Składanek
 20. Konrad Szymański
 21. Zuzanna Walenta
 22. Oliver Zdanowicz

 

W ramach działania Rady, funkcjonują także Komisje Stałe MRDWawer:

 • Komisja Rewizyjna

w składzie: Alicja Kuśmierz (przewodnicząca Komisji), Szymon Baprawski oraz Jan Czarnecki

do jej zadań należy: kontrola zgodności działania Rady i poszczególnych radnych ze Statutem i Regulaminem, kontrola wykonania uchwał przez Prezydium oraz opiniowanie wniosku w sprawie odwołania członka lub członków Prezydium

 

 • Komisja ds. Promocji

w składzie: Damian Chmielewski (przewodniczący Komisji), Mirosława Cybulska, Judyta Rewińska, Kacper Składanek, Zuzanna Walenta, Oliver Zdanowicz oraz Piotr Zejer

do jej zadań należy: prowadzenie profilu Rady w mediach społecznościowych i zakładki Rady na stronie Urzędu Dzielnicy Wawer, kontakt i współpraca z Wydziałem Rozwoju i Komunikacji Urzędu Dzielnicy Wawer, promocja działalności Rady na forum dzielnicy, współpraca z mediami i innymi podmiotami

 

 • Komisja ds. Kultury i Sportu 

w składzie: Lena Kudriawcew (przewodnicząca Komisji)Maja Buczkowska, Antoni Giera, Helena Kuźmicz, Mikołaj Mulik, Erwin Rabarijoely, Konrad Szymanński, Oliwia Trześniewska oraz Piotr Zejer

do jej zdań należy: kontakt i współpraca z Wydziałem Kultury i Sportu Urzędu Dzielnicy Wawer oraz Komisją Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Wawer, promowanie zdrowego trybu życia oraz życia kulturalnego, aktywne uczestnictwo w projektach Rady dotyczących sportu i kultury oraz wychodzenie z własnymi inicjatywami

 

 • Komisja ds. Ekologii i Ochrony Środowiska 

w składzie: Piotr Zejer (przewodniczący Komisji)Pola Maciejewska, Robert Podlaski, Erwin Rabarijoely, Oliwia Szturemska oraz Zuzanna Walenta

do jej zadań należy: kontakt i współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wawer oraz Komisją Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer, promowanie ekologicznego stylu życia i dobrych nawyków, aktywne uczestnictwo w projektach Rady dotyczących ekologii i ochrony środowiska oraz wychodzenie z własnymi inicjatywami

 

 • Komisja ds. Kontaktu z Samorządami Uczniowskimi 

w składzie: Mikołaj Mulik (przewodniczący Komisji)Maja Buczkowska, Mirosława Cybulska, Antoni Giera, Lena Kudriawcew, Jakub Pszczel, Kacper Składanek oraz Konrad Szymański

do jej zadań należy: kontakt i współpraca z Wydziałem Oświaty Urzędu Dzielnicy Wawer oraz Komisją Oświaty Rady Dzielnicy Wawer, kontakt i współpraca z Samorządami Uczniowskimi, Dyrektorami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Dzielnicy Wawer oraz innymi środowiskami uczniowskimi, współpraca z delegatami wawerskich szkół, którzy zasiadają w Radzie, bieżące informowanie społeczności szkolnych nt. bieżących działań Rady, bieżące informowanie Rady o potrzebach, problemach i oczekiwaniach wawerskich uczniów

 

Zapraszamy na naszego Facebooka Facebook i Instagram

Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem: mrdwawer@um.warszawa.pl, kskladanek@um.warszawa.pl lub jkucharska@um.warszawa.pl

Załączniki: