null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wawer rozpoczęła działalność. Odbyła się I sesja I kadencji Rady, podczas której radni złożyli ślubowanie, a następnie wybrali prezydium i delegatów do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.  Dzielnica zyskała  organ doradczy i opiniujący działania zarządu oraz radnych dzielnicy. W inauguracyjnym posiedzeniu uczestniczyli: burmistrz dzielnicy Wawer Norbert Szczepański, zastępca burmistrza Jacek Wiśnicki, przewodniczący Rady Michał Żebrowski oraz radni dzielnicy. 

W Prezydium zasiadać będą:

Damian Chmielewski – przewodniczący
Julia Podpora – wiceprzewodnicząca
Kacper Składanek – wiceprzewodniczący

Zuzanna Walenta – sekretarz

Delegatami do Młodzieżowej Rady Warszawy zostały: Helena Kuźmicz, Zuzanna Walenta

Wszystkim radnym życzymy sukcesów, dobrego wyznaczania celów i ich skutecznej realizacji.

Załączniki: