null

Miejscowe plany zagospodarowania dla Wawra | Spotkania z Wydziałem Architektury i Budownictwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mapy dzielnicy wawer z zaznaczoną granicą osiedla

Trwają konsultacje związane ze zbieraniem wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego na terenie naszej dzielnicy. Plan miejscowy wpłynie na rozwój Twojej okolicy. Określi, jak będzie można ją urządzić.

Działamy dla Was!

Zapraszamy na Spotkania z Wydziałem Architektury i Budownictwa. Najbliższe odbędzie się już w poniedziałek 6 listopada w godz. 16:00-18:00 w sali 25 w urzędzie dzielnicy (na parterze).

Następne spotkanie odbędzie się 11 grudnia w godz. 16:00-18:00.

Mamy nadzieję, że taka forma spotkań umożliwi Państwu uzyskanie wiedzy z zakresu tematyki związanej z procedurą pozwolenia na budowę oraz warunków zabudowy.


  1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działek ew. nr 147 i 149 z obrębu 3-11-45 w Międzylesiu.

Wnioski do tego planu będą zbierane do 13 listopada br. 

Więcej informacji o działaniach partycypacyjnych, dawniej zwanych konsultacjami, dotyczących tego planu można znaleźć na stronie Architektury.

  1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Instytutu "Pomnik -Centrum Zdrowia Dziecka".

Wnioski do tego planu będą zbierane do 13 listopada br. 

Więcej informacji o działaniach partycypacyjnych, dawniej zwanych konsultacjami, dotyczących tego planu można znaleźć na stronie Architektury.

Jak złożyć wniosek do planu?

Wypełnij formularz wniosku. 

Wzór wniosku:

Wypełniony wniosek możesz dostarczyć:

  • mailowo na sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • osobiście - w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Informujemy również o wyłożeniu planu do publicznego wglądu dla obszaru Aleksandrowa od 31 października 2023 r.

Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 11 grudnia 2023 r. m.in.:

  • 8 listopada (środa) o godz. 17:00 podczas dyskusji on-line na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie,
  • we wtorki 7 i 21 listopada w godzinach 12:00-15:00 na dyżurze telefonicznym projektanta planu pod numerem telefonu 22 325 81 08,
  • stacjonarnie we wtorek 14 listopada w godzinach  13:00-16:00 w Urzędzie Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, sala nr 145, I piętro.

Więcej informacji w artykule dotyczącym MPZP dla Aleksandrowa

mapy dzielnicy wawer z zaznaczoną granicą osiedla