null

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

20 listopada to rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom. W tym szczególnym dniu dzieci na całym świecie
jednoczą się i działają w imieniu swoich rówieśników tych, których prawa często są
łamane (źródło: UNICEF).

Polska była inicjatorem uchwalenia tej Konwencji.

Rodzice, wychowawcy, opiekunowie, nauczyciele, lekarze, pokażmy dzieciom, że ich prawa nie są nam obojętne. Przestrzegajmy ich w życiu codziennym!

Dzieci są przyszłością naszego świata. Razem dbajmy o to, żeby mogły swobodnie się rozwijać oraz by ich prawa były respektowane.