null

Małe dotacje w Wydziale Promocji Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp dzielnicy Wawer

Informujemy o możliwości uzyskania dotacji na działania dot. upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.40.000zł- Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2020 roku - przeznaczone na organizację imprez sportowych w Dzielnicy Wawer w 2020r. https://witkac.pl/#/contest/view?id=13896

80.000zł - Środki z zakresu wspierania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2020 roku. https://www.witkac.pl/#/Contest/View/13895

Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców przy ul. Żegańskiej 1, 04-713 Warszawa