null

Małe dotacje w Wydziale Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Małe dotacje z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2022 roku.

Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2022 roku - przeznaczone na organizację imprez sportowych organizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

  • Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
  • Kwota dofinansowania/finansowania zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni i musi zawierać się w 2022 roku. 
  • Miejsce realizacji: Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
  • Organizacja decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie).
  • W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 forma prowadzenia zajęć musi być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.
  • Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

Zgodnie z zarządzeniem nr 1097/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2021 r., nie ma obowiązku składania wersji papierowej oferty oraz potwierdzenia.

Oferent jest zobowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szczegółowe informacje dotyczące minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami znajdują się na stronie: sport.um.warszawa.pl

Link do naboru w generatorze