null

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców m.st.Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Potrzebujesz pomocy prawnika?
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo.

Jaką pomoc możesz otrzymać?

  • informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
  • informację, jak można rozwiązać twój problem;
  • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
  • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
  • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Jak możesz skorzystać z pomocy?

- Skontaktuj się z konsultantem dostępnym pod numerem 19115 i poproś o umówienie na telefoniczną poradę prawną lub obywatelską,

lub

- wyślij maila z prośbą o mailową lub telefoniczną poradę na wybrany adres punktu pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego. Szczegółowy wykaz adresów mailowych i harmonogram pracy punktów znajduje się na stronie: Otworzy się w nowym okniehttps://www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna.

Lista jednostek nieodpłatnego poradznictwa prawnego znajduje się tutaj:

Załączniki: