null

Komisja Ładu Przestrzennego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakres działania:

 • opiniowanie projektu i zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
 • opiniowanie koncepcji i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • wnioskowanie i opiniowanie spraw dotyczących utrzymania zieleni i ochrony przyrody;
 • opiniowanie znaczących inwestycji pod względem ich zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego i charakterem terenu;
 • opiniowanie projektu budżetu i zmian w załączniku budżetowym w zakresie komisji.

 


Skład komisji:

 1. Piotr Grzegorczyk – Przewodniczący Komisji
 2. Barbara Wielowieyska – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Regina Balinow
 4. Joanna Buczyńska
 5. Rafał Czerwonka
 6. Wojciech Godlewski
 7. Sławomir Kacprowicz
 8. Andrzej Krasnowolski
 9. Marcin Kurpios
 10. Michał Mroziński
 11. Izabella Wolf – Jedynak
 12. Włodzimierz Zalewski