null

Chcesz zostać ratownikiem? Sprawdź dofinansowanie do kursu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kurs na ratownika wodnego w OSiR Wawer Anin
Autor: OSiR Wawer

OSiR Wawer-Anin z Zarządem Dzielnicy Wawer oraz Stołecznym WOPR dają mieszkańcom możliwość zdobycia niezbędnych kwalifikacji do podjęcia pracy zawodowej jako ratownik wodny.

Po skończonym kursie OSiR Wawer-Anin chętnie podejmie współpracę z ratownikiem.

Udział w kursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 rok życia i są mieszkańcami Dzielnicy Wawer. Dofinansowanie do kursu wynosi do 50%. Kurs rozpocznie się 28 stycznia 2023r., a zakończy się 18 czerwca 2023r. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: korzechowski@um.warszawa.pl 

W zgłoszeniu prosimy o podanie: 

  • imienia i nazwiska osoby chcącej się zapisać na kurs;
  • miejsca zamieszkania/zameldowania w dzielnicy Wawer;
  • telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy to osób niepełnoletnich).

Projekt obejmuje:

1.Szkolenie i egzamin końcowy ratowników wodnych (RW) – zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych (pływalnia i wody otwarte) niezbędny do wykonywania zawodu ratownika.

2.Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i egzamin końcowy (KPP) – zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych wymagany dla wszystkich służb ratunkowych (WOPR, GOPR, TOPR, PSP, OSP) zgodny ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym

3.Szkolenie motorowodne (SM) – zakresu umiejętności teoretycznych i praktycznych (manewrowanie jachtem motorowym) przygotowujących do złożenia egzaminu na patent Sternika Motorowodnego.

Elementy dodatkowe:

Możliwość rozszerzenia kwalifikacji motorowodnych o licencję holowania obiektów pływających (narciarza wodnego, banana, pontonu) - na podstawie indywidualnych umów i terminów z uczestnikiem.

Czas trwania projektu:

1. Termin realizacji programu: 30 stycznia - 18 czerwca 2023 r.

2. Realizacja zajęć:

  • 30.01-18.06.2023 r. - ratownictwo wodne - 2 x w tygodniu, każdorazowo 90 minut dziennie (szczegółowe terminy do ustalenia z instruktorem prowadzącym), zajęcia teoretyczne;
  • 01.05-18.06.2022r. - zajęcia na wodach otwartych z ratownictwa wodnego;
  • 01.05-30.05.2023r. zajęcia w ramach szkolenia KPP - łącznie 66 godzin;
  • 01.05-18.06.2023 r. zajęcia przygotowujące do egzaminu na stopień sternika motorowodnego.

Więcej informacji i pliki do pobrania znajdują się na stronie OSiR.

Kurs na ratownika wodnego w OSiR Wawer-Anin